Sheet Pan, 1/2 sheet

Sheet Pan, 1/2 sheet

$5.50

Return to Catalog

Product Description

Sheet Pan, 1/2 sheet

Heavy Duty Aluminum

Versatile, heats quickly